Home > News Center > 2019 THAIWATER & PUMPS & VALVES ASIA

2019 THAIWATER & PUMPS & VALVES ASIA

Release time:2019-05-17  Browse times:1817

2019 THAIWATER & PUMPS & VALVES ASIA


June 5th - 8th, 2019, we will attend the "THAIWATER & PUMPS & VALVES ASIA 2019". The address is Bangkok International Trade & Exhibition Centre. Our booth number is V9. Welcome new and old customers to visit and exchange.


Shanghai GL Environmental Technology Co., Ltd. has more than ten years of application experience in the water treatment industry, and we have professional engineers. The sales of products can be clearly directed to other countries. Looking forward to your exchange and cooperation.
5 Mit̄hunāyn - 8 mit̄hunāyn 2562 reā ca k̄hêā r̀wm"THAIWATER& PUMPS& VALVES ASIA 2019" thī̀ xyū̀ khụ̄x ṣ̄ūny̒ s̄ædng s̄inkĥā læa kār prachum nānāchāti krungtheph h̄māylek̄h būṭh k̄hxng reā khụ̄x V9 yindī t̂xnrạb lūkkĥā h̄ım̀ læa lūkkĥā kèā pheụ̄̀x yeī̀ym chm læa lækpelī̀yn


Shanghai GL Environmental Technology Co., Ltd. Mī mākkẁā s̄ib pī k̄hxng pras̄bkārṇ̒ kār chı̂ ngān nı xuts̄āh̄krrm bảbạd n̂ả s̄eīy læa reā mī wiṣ̄wkr mụ̄x xāchīph yxd k̄hāy k̄hxng p̄hlitp̣hạṇṯh̒ s̄āmārt̄h nả pị yạng pratheṣ̄ xụ̄̀n dị̂ xỳāng chạdcen rx khxy thī̀ ca lækpelī̀yn læa khwām r̀wmmụ̄x k̄hxng khuṇProduct
*
*