Home > News Center > VIETWATER 2019

VIETWATER 2019

Release time:2019-10-14  Browse times:1575

VIETWATER 2019


November 6th - 8th, 2019, we will attend the "VIETWATER 2019". The address is 799 NGUYEN VAN LINH, DISTRICT 7, HCMC. Our booth number is H34. Welcome new and old customers to visit and exchange.


Shanghai GL Environmental Technology Co., Ltd. has more than ten years of application experience in the water treatment industry, has a professional research and development team and experienced engineers. Sales of products can be directed explicitly to other countries. Looking forward to your communication and cooperation.
Ngày 6 - 8 tháng 11 năm 2019, chúng tôi sẽ tham dự "VIETWATER 2019". Địa chỉ là 799 NGUYỄN VĂN LINH, QUẬN 7, TP HCM. Số gian hàng của chúng tôi là H34. Chào mừng khách hàng mới và cũ đến thăm và trao đổi.


Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Thượng Hải GL có hơn mười năm kinh nghiệm ứng dụng trong ngành xử lý nước, có đội ngũ nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp và các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Việc bán sản phẩm có thể được định hướng rõ ràng cho các quốc gia khác. Mong được giao tiếp và hợp tác của bạn.
Product
*
*